Etusivu > Toiminta > Tilattavat aineistot

EHYT ry:n kauppa

Tutustu EHYT ry:n tilattaviin materiaaleihin.  Tilauslomake avautuu jokaisen tuotteen perässä olevasta linkistä omaan ikkunaansa.  Samalla tilauslomakkeella voit tilata kaikkia tällä sivulla esiteltäviä tuotteita. Tiedustelut: p. 050 344 7930 (myös mahdolliset jälleenmyyntiasiat). Sähköisen laskun tekemiseen tarvittavat tiedot


Anna palautetta

Keräämme nyt loppuvuoden (10/2016 - 12/2016) ajan palautetta tilattavista materiaaleistamme.
Olisimme kiitollisia jos vastaisit muutamaan lyhyeen kysymykseen :)

> Palauteksysely

 

Elokolo-kohtaamispaikkatoiminnan käsikirja

 Käsikirja kuvaa Elokolojen ja ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnan keskeisimpiä elementtejä, jotta myös muut kohtaamispaikat ja yhdistykset voisivat hyödyntää ja ottaa niitä käyttöön omassa toiminnassaan. Julkaisu on kirjoitettu hyödyttämään niin Elokoloja, EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkostoa kuin kaikkia muiltakin kohtaamispaikkoja, ja se tarjoaa virikkeitä myös muille matalan kynnyksen toimintakeskuksille, asukastuville ja päiväkeskuksille. Käsikirjassa esitellään kohtaamispaikkatoiminnan taustaa ja edellytyksiä, monipuolisia sisältöjä ja toimintamalleja sekä työllistämistä ja vapaaehtoistoimintaa. Erityisesti huomioidaan kohtaamispaikkoihin sopivat ehkäisevän päihdetyön muodot.

Koko A5 (148 x 210 mm), kirja, 50 sivua. Painos loppu!

Lataa PDF

Smokefree-rastirata

Smokefree-rastirata on uusi opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien terveystiedonopetukseen. Rastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Rastirataan kuuluu viisi tehtäväpistettä, joita kierretään ryhmissä. Materiaali sisältää opettajan ohjeen, joka toimii purkukeskustelun apuvälineenä. Materiaali tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita.
Lue lisää

Painettu A4 , Tilaukset postimaksun hinnalla.
Tilauslomakkeeseen

Rastirata

Smokefree-uppgiftsbanan

Smokefree-uppgiftsbanan är planerad för årskurs 5–6, men uppgifterna lämpar sig även för högstadieelever. Uppgiftsbanans mål är att få eleverna att fundera över hur tobaksrökning samt användning av snus och elcigaretter påverkar människor, miljön och samhället. Till uppgiftsbanan hör fem uppgiftspunkter, vilka eleverna gör i grupper. I materialet ingår anvisningar till läraren, som fungerar som stöd för diskussionen då man går igenom uppgifterna. Materialet stöder den nya läroplanens mål.

Tryckt A4, kan beställas för priset av postavgifterna.
Till beställningsblanketten

Hustavlan: Rusmedel och ungdomar

Hustavlan: Rusmedel & ungdomar

Det har skett en positiv förändring i ungdomarnas attityder till rusmedel och deras rusmedelsanvändning: antalet nyktra ungdomar har ökat och rökningen har minskat. Barn och ungdomar möter trots det rusmedelsanvändning i sin vardag på många olika sätt och därför är det bra att öppet diskutera kring ämnet. En god diskussionskontakt mellan förälder och barn skyddar avsevärt mot att börja använda rusmedel.

Storlek A5 (148 x 210 mm, dubbelsidig, 0,18 € /st. Finns att få även på finska. Till beställningsblanketten

Ladda ned PDF-versionen härifrån.

 

 Vanhempien huoneentaulu. Päihteet ja Nuoret

Huoneentaulu: Päihteet & nuoret

Miten puhua lapsen kanssa päihteistä ja miten asettaa rajoja? Uudistettu huoneentaulu tarjoaa tietoa ja vinkkejä. Saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Koko A5 (148 x 210 mm), kaksipuolinen, 0,18 €/ kpl. Tilauslomakkeeseen

Lataa PDF (2 sivua) täältä.

Huoneentaulu: Sosiaalinen media & nuoret

Nuorten kasvattajille suunnattu huoneentaulu antaa tietoa ja vinkkejä keskustelun tueksi nuorten sosiaalisen median käytöstä. Suurin osa nuorista käyttää internetiä ja sosiaalista mediaa päivittäin. Sosiaalisen median tuntemus on ajankohtainen taito tämän päivän kasvattajalla. Tuntemalla sosiaalisen median hyödyt ja haitat, osaat tukea ja neuvoa nuorta sen käytössä.

Koko A5 (148 x 210 mm), kaksipuolinen. 0,18 €/ kpl. Tilauslomakkeeseen 

Lataa PDF (2 sivua) täältä.

Jos haluat painattaa huoneentaulua itse, ole meihin yhteydessä, niin lähetämme sinulle painotiedoston.  

Huoneentaulu: Sosiaalinen media & lapset

Alakouluikäisten kasvattajille suunnattu huoneentaulu antaa tietoa ja vinkkejä keskustelun tueksi alakouluikäisten sosiaalisen median käytöstä. Vaikka monet palvelut on suunnattu yli 13-vuotiaille, myös tätä nuoremmat käyttävät niitä. Sosiaalisen median tuntemus on tärkeä osa tämän päivän kasvattajuutta. Tuntemalla sosiaalisen median hyödyt ja haitat, osaat tukea ja neuvoa nuorta sen käytössä.

Koko A5 (148 x 210 mm), kaksipuolinen. 0,18 €/ kpl. Tilauslomakkeeseen 

Lataa PDF (2 sivua) täältä.

Jos haluat painattaa huoneentaulua itse, ole meihin yhteydessä, niin lähetämme sinulle painotiedoston.  

Hustavlan: Sociala medier & unga

Hustavlan som riktar sig till ungdomars fostrare ger information och tips till stöd för diskussioner med ungdomar kring användning av sociala medier. De flesta unga använder internet och sociala medier dagligen. Genom att känna till fördelar och risker med sociala medier kan du stöda och vägleda unga i användningen av dem.

Storlek A5 (148 x 210 mm, dubbelsidig, 0,18 € /st. Finns att få även på finska. Till beställningsblanketten

Ladda ned PDF-versionen härifrån. Kontakta oss, om du vill trycka upp hustavlan själv. 

Hustavlan: Sociala medier & barn

Hustavlan som riktar sig till lågstadieelevers fostrare ger information och tips till stöd för diskussioner med lågstadieelever kring användning av sociala medier. Trots att många sociala medier riktar sig till 13-åringar eller äldre, är det många yngre barn som också använder de här tjänsterna. Genom att känna till fördelar och risker med sociala medier kan du stöda och vägleda unga i användningen av dem.

Storlek A5 (148 x 210 mm, dubbelsidig, 0,18 € /st. Finns att få även på finska. Till beställningsblanketten

Ladda ned PDF-versionen härifrån. Kontakta oss, om du vill trycka upp hustavlan själv.

Amis hyvin, kaikki hyvin

Amis hyvin, kaikki hyvin on kirja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnista, sen rakennuspalikoista ja taustatekijöistä. Kirja sisältää lyhyitä artikkeleita, infograafeja ja julkaisuesittelyjä mm. ammattiin opiskelevien yhteiskunnallisesta asemasta, ammattiylpeydestä, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta, itsenäistymisestä, työelämätaidoista, päihteiden käytöstä ja oppilaitoksen hyvinvoinnin johtamisesta. Teos on EHYT ry:n Amis – Arjen ammattilainen -hankkeen loppujulkaisu ja se sisältää myös kymmeniä toimenpide-ehdotuksia ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.

Kirja on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville, mutta erityisesti käytettäväksi hyvinvointityön johtamisen apuna, oppilaitoksissa ja opettajankoulutuksessa, järjestöjen hyvinvointityön siivittäjänä sekä nuorisotyön arkisen kohtaamisen tukena. Kirja toimii tietopakettina kaikille heille, jotka päättävät ammattiin opiskelevien hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

3 €

Tilauslomakkeeseen

Ryhmäilmiö

Ryhmäilmiö-kirjan toinen painos keskittyy toimivien ryhmien rakentamiseen ja toimii työkaluna ryhmän ohjaajalle. Uudistetussa Ryhmäilmiössä huomiota saavat myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?

Ryhmäilmiö-koulutus ja -käsikirja ovat suunnattu kaikille nuorten ryhmiä ohjaaville, erityisesti opettajille. Käsikirjasta ja koulutuksesta hyötyvät myös muut oppilaitoksen työntekijät ja esimerkiksi nuorisotyöntekijät.

Lataa  ilmainen pdf-versio

tai osta painettu versio. Hinta 3,5 €

Tilauslomakkeeseen

 Teema 7

EHYT Teema 7: Ehkäisevän päihdetyön laki  UUTUUS!

 6 €

 Tilauslomakkeeseen

 porinakortti1

Porinakortti 1

Miten käytät alkoholia? Juotko yksin vai porukassa? Onko olemassa miesten tai naisten juomistyylejä? Millaisia ikäryhmien välisiä eroja olet huomannut? A4-kokoinen kortti. Testaa omaa alkoholinkäyttöäsi.

Porinakorttien avulla on mahdollista viritellä ikääntyneiden kesken keskustelua terveydestä, elämän voimavaroista ja alkoholista. Porinakortti 1 soveltuu myös yleiseksi tiedotusmateriaaliksi alkoholista ikääntyneille: se sisältää ns. AUDIT-testin lyhennetyn version ikääntyneille sovellettuna.

2,50 e/10 kpl. Tilauslomakkeeseen

 Tositietoa Alkoholi

Tositietoa Alkoholi

Faktapaketti päihdekeskustelun tueksi

EHYT ry:n suositun Tositietoa-esitesarjan tietosisällöt ja ilme on uusittu. Tositietoa on faktaa päihteistä nuorille ja soveltuu tietoiskuksi ja keskustelun välineeksi ammattikasvattajien käyttöön.

Uusittu Tositietoa -sarja sisältää esitteinä Alkoholi, Tupakka, Nuuska ja Kannabis.

8-sivuinen vihkonen. 0,50 €/kpl. Tilauslomakkeeseen

Tositietoa Kannabis

Tositietoa Kannabis

Faktapaketti päihdekeskustelun tueksi

EHYT ry:n suositun Tositietoa-esitesarjan tietosisällöt ja ilme on uusittu. Tositietoa on faktaa päihteistä nuorille ja soveltuu tietoiskuksi ja keskustelun välineeksi ammattikasvattajien käyttöön.

Uusittu Tositietoa -sarja sisältää esitteinä Alkoholi, Tupakka, Nuuska ja Kannabis

8-sivuinen vihkonen. 0,50 €/kpl. Tilauslomakkeeseen

Tositietoa Nuuska

Tositietoa Nuuska

Faktapaketti päihdekeskustelun tueksi

EHYT ry:n suositun Tositietoa-esitesarjan tietosisällöt ja ilme on uusittu. Tositietoa on faktaa päihteistä nuorille ja soveltuu tietoiskuksi ja keskustelun välineeksi ammattikasvattajien käyttöön.

Uusittu Tositietoa -sarja sisältää esitteinä Alkoholi, Tupakka, Nuuska ja Kannabis

8-sivuinen vihkonen. 0,50 €/kpl. Tilauslomakkeeseen
Tositietoa Tupakka

Tositietoa Tupakka

Faktapaketti päihdekeskustelun tueksi

EHYT ry:n suositun Tositietoa-esitesarjan tietosisällöt ja ilme on uusittu. Tositietoa on faktaa päihteistä nuorille ja soveltuu tietoiskuksi ja keskustelun välineeksi ammattikasvattajien käyttöön.

Uusittu Tositietoa -sarja sisältää esitteinä Alkoholi, Tupakka, Nuuska ja Kannabis

8-sivuinen vihkonen. 0,50 €/kpl. Tilauslomakkeeseen

 

 Teema5

EHYT Teema 5/2014: Savuttomuus 

EHYT Teema Savuttomuus käsittelee tupakoinnin ehkäisytyötä niin valistuksen kuin sääntelyn näkökulmista. Lehdestä luet muun muassa tupakkapolitiikan menestystarinan, päivität tietosi tupakkatuotteiden käytön uusista trendeista ja perehdyt tupakkateollisuuden harjoittamaan lobbaukseen. 36 s.

6 €. Tilauslomakkeeseen

 Teema 6

 EHYT Teema 6: Työelämä

EHYT Teema Työelämä -numerossa käsitellään työpaikan päihdehaittojen ehkäisyä keskustelevasta ja yhteisön tuen merkitystä korostavasta näkökulmasta. Valokeilassa on EHYT ry:n aikuistyön Huugo-toiminta koulutuksineen ja materiaaleineen. Tarjolla on vinkkejä päihdeohjelmien suunnitteluun, puheeksiottoon, esimiestyöhön, työterveyden hyödyntämiseen, työturvallisuuden edistämiseen ja työyhteisön hyvinvoinnin kasvattamiseen. 36 s.

6 €. Tilauslomakkeeseen
savutontauko

tulevaisuuden tyoelama
Tupakalle? -julisteet UUTUUS!

Tupakalle? -julisteet muistuttavat, että tulevaisuuden työelämä on savuton ja siksikin kannattaa valita savuton tauko jo nyt. Julisteet sopivat niin oppilaitoksen kuin työpaikankin seinälle. Julisteet myydään julisteparina. Koko A3 (297 x 420 mm). Hinta 0,50 €/julistepari. Tilauslomakkeeseen 

eettisen keskustelun 

 Eettisen keskustelun kortit

Eettisen keskustelun kortit on tarkoitettu apuvälineeksi lukion/koulun oman linjan muodostamista varten ja keskustelun herättäjäksi opettajakunnan kesken. Ne sisältävät kuusi kuvausta tilanteista, jotka liittyvät päihteiden käyttöön ja sijoittuvat hankalasti harmaalle alueelle. Mukana on ohjeistus korttien käyttöön. Maksuton (toimituskulut veloitetaan). Tilauslomakkeeseen

 hyvat juhla lukiossa

Hyvät juhlat lukiossa -juliste

Hyvät juhlat lukiossa -juliste on suunniteltu koulujen henkilökunnalle muistilistaksi juhlapäivien valmisteluun. Vinkkejä sijuvien juhlapäivien järjestämiseen. Koko A4 tai 30 cm x 30 cm, tarrakiinnitys. Maksuton (toimituskulut veloitetaan). Tilauslomakkeeseen

onks uutta tietoo

 Onks' uutta tietoo? -opintoaineisto

Opintoaineisto elämäntarinoista, alkoholinhallinnasta ja yhteisön vahvistamisesta. Opintoaineisto on "Onks' uutta tietoo?" -ikähankkeen tuotos, jonka avulla hankkeessa tehtyjä toimintamalleja eli hyviä käytäntöjä juurrutetaan eläkeläisjärjestöihin. Hyvät käytännöt ovat hankkeessa kokeiltuja menetelmiä ja kertynyttä tietoa, joiden avulla voidaan ehkäistä päihdehaittoja eläkeikäisten keskuudessa. Hyviä käytäntöjä on testattu ikähankkeeseen osallistuneiden yhdistysten kanssa. 52 s. Koko A4. Hinta 4 €. Tilauslomakkeeseen

Uusittu 2016!
Kuuntele mua! -vihkonen

Miten voisin olla yhtä aikaa lempeä ja luja? Kuuntele mua! -vihkonen on vanhemmille ja kasvattajille suunnattu opas, jossa tarjotaan vinkkejä puheeksi ottamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen lasten ja nuorten kanssa. 20 sivua. Koko 21 cm x 21 cm.

2,80 €. Tilauslomakkeeseen

teema 

EHYT Teema 4.2/2014: Ehkäisevä päihdetyö 

Alkoholikeskustelu kärsii edelleen kieltolakitraumasta, Saako alkoholista puhua myönteisesti?, Kolmen kauppa päihdehaittojen vähentämiseksi, Valistus vaikuttaa valintoihin, Kohtaamisia arjessa, Neljä harhaluuloa, Mielestäni/Antti Maunu. 36 s.

6 €. Tilauslomakkeeseen

nuuska 

Päivitä mielikuvasi nuuskasta -juliste 

Nuuska on tupakkateollisuuden tuote ja sinä olet heidän mielikuvamarkkinointinsa kohde. Tupakkateollisuus käärii voitot, sinä kärsit haitat.

Juliste, koko A2 (420 x 594 mm). 0,50 €. Tilauslomakkeeseen

 snus

Tänk om snus -poster 

Snuset är en produkt av tobakindustrin och du är offret för deras imagemarknadsföring. Tobakindustrin håvar in vinsten, du genomlider konsekvenserna.

Poster, storlek A2 (420 x 594 mm). 0,50 €. Till beställningsblanketten 

 

tyovaenliikkeen

Honka-Hallila, Helena: Työväen raittiusliike sata vuotta, Hyvien elämäntapojen jäljillä 

Työväen raittiusliike sata vuotta –teos ei ole perinteinen yhdistyshistoria, vaan se kuvaa, miten työväen raittiusliike pyrki yhteiskunnallisin keinoin edistämään raittiutta. Taustana esitellään 1800-luvun lopun ja 1900-luvun elämää ja asuinoloja sekä tilastojen että työväenyhdistysten antamien tietojen kautta. Työväen elämänpiirin muuttumista kuvataan mm. Toivo Pekkasen teoksista lainattujen kuvausten avulla.

408 s. 21 x 25 cm kuv., Elämäntapaliitto ry 2014.  52 €. Tilauslomakkeeseen

 teema12014

EHYT Teema 1/2014: Amis ja lukio 

Oppilaitos itsenäistyvän nuoren tukikohtana, Joonatan Pitkäsellä on sana hallussa, Innostava tie ammattiin, Ryhmäilmiö rakentaa yhteisön, Viisi ennakkoluuloa, Mielestäni / Tomi Kiilakoski, Ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan myös lukioissa, Vaikuttaja / Krista Kiuru. 36 s.

6 €. Tilauslomakkeeseen

 paihdetyon paletti

Päihdekasvatuksen paletti  

Paletti haastaa kouluja laatimaan selkeitä sääntöjä päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja toimintamalleja, jotka voivat sisältää esimerkiksi vuosisuunnitelmia, linjauksia puuttumiseen sekä keinoja päihdeteeman käsittelyyn ja huoltajien tukemiseen. Koko A5 (148 x 210 mm), kaksipuolinen.

0,18 €/ kpl. Tilauslomakkeeseen

 teema2

EHYT Teema 2: Hyvä eläkeikä  

Teema 2:n aiheita ovat mm. Onnistuneesti eläkkeelle, Köyryselkä on suortunut, Onks' uutta tietoo?-Ikähankkeen opetuksia, Korkki kiinni ennen keikkaa, Lääkkeet ja alkoholi, Riskiraja on varoitusmerkki ja Maltti on valttia. 36 s.

6 €. Tilauslomakkeeseen

 top4

TOP - Tupakatta oot paras CD-aineisto 

TOP 4 // Tietoa nuuskasta 

Tukimateriaalia nuuskatietouden lisäämiseksi. Mukana mm. tietoa nuuskasta ja sen fyysisistä terveysvaikutuksista, vinkkejä kouluille nuuskan käytön ehkäisyyn sekä toiminnallisia vinkkejä tunneille. 

10 €. Tilauslomakkeeseen 

huoneentaulupel 

Vanhempien huoneentaulu pelaamisesta

Vanhemmilla on merkittävä rooli pelihaittojen ehkäisyssä sekä turvallisen ja kohtuullisen pelaamisen edistämisessä. Pelitaito-projektin laatima, vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu materiaali sisältää viisi yksinkertaista ohjetta lasten ja nuorten tietokone- ja konsolipelaamiseen sekä pelihaittojen ehkäisyyn. Koko A5 (148 x 210 mm), kaksipuolinen.

0,18 €/kpl. Tilauslomakkeeseen

Lataa PDF (2 sivua) täältä. 

pelaaminensve 

Föräldrarnas hustavla om spelande

Föräldrarna har en viktig roll i att förebygga problem och främja ett säkert och måttligt spelande. Pelitaito-projektet har utvecklat ett material om spelande som innehåller fem enkla instruktioner för förebyggande av spelproblem bland barn och unga, samt instruktioner för dator- och konsolspelande. Storlek A5 (148 x 210mm), dubbelsidig.

0,18 €/st. Till beställningsblanketten

Ladda ned PDF-versionen (2 sidor) härifrån. 

pelipkirja

Pelipäiväkirja – Tee pelaamisestasi numero 

Pelipäiväkirja on nettipalvelu oman digipelaamisen tarkasteluun ja hallintaan. Esitekortti, koko 80 mm x 120 mm, kaksipuolinen. Maksuton (toimituskulut veloitetaan).

Tilauslomakkeeseen 

teema1 

EHYT Teema 1: Pelaaminen 

EHYT Teema 1: Pelaaminen. Asiantunteva ja ajankohtainen tietopaketti pelaamisesta. Mitä on pelisivistys?, 7 harhaluuloa pelaamisesta. Sosiaalisia suhteita luodaan myös pelaamalla. Vanhemmat ovat pelaamisen suhteen avuttomampia kuin koskaan. 36 s.

6 €. Tilauslomakkeeseen

 tuunaatapahtuma!

Tuunaa tapahtuma!
opiskelijatapahtumien järjestäminen ammattioppilaitoksissa 

Tuunaa tapahtuma! on käsikirja kaikille tapahtumajärjestämisestä kiinnostuneille. Kansien välistä löytyy pikaohjeita ja tuhdimpaa tavaraa tapahtumien ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja jälkipyykkiin sekä valmiit oppituntiehdotukset tapahtumanjärjestämiskoulutuksen vetämiseksi.
129 s.

7 €. Tilauslomakkeeseen

ryyppaamalla ryhmaksi

Ryyppäämällä ryhmäksi? 2. UUDISTETTU PAINOS

Alkoholi on sosiaalinen olento. Ehkäisevän päihdetyön tekijä on kasvattaja, saarnaaja, tulkki ja taistelija. Nuorten juomatavat ovat erilaisia, koska juomalla ritualisoidaan erilaisia sosiaalisia tapoja, ihanteita ja maailmankuvia.

Tämä raportti on tutkimus 48 eri opiskelijaryhmän juomisesta ja juomisessa vaikuttavista sosiaalisista, kulttuurisista ja moraalisista tekijöistä. EHYT ry 2012, 171 s.

3,50 €. Kirjan esitteen voi ladata tästä. Tilauslomakkeeseen

ammattiosaajan

Ammattiosaajan hyvä elämä  

Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi. Tämä raportti kertoo, millaisia mahdollisuuksia oppilaitoksilla olisi tukea entistä vahvemmin opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Erityisesti raportti tarjoaa konkreettisia työkaluja, joilla nuorten sekä nykyistä että tulevaa hyvinvointia voidaan vahvistaa. Se tarjoaa ajatuksia niin yksittäisille opettajille, oppilashuollolle, nuorisotyölle, oppilaitosten hallinnolle kuin yhteiskunnallisen tason päättäjillekin.
Kirjan esite. 2,50 €/kpl. Tilauslomakkeeseen 

huumeetjamaailma

Huumeet ja maailma
Kansainvälisyys-kasvatuksen opas. Huumeet ja maailma käsittelee huumeita kansainvälisyys-kasvatuksellisesta näkökulmasta. Kirjan artikkelien ja tehtävien avulla näitä kysymyksiä on mahdollista käsitellä eri oppiaineiden kansainvälisyyskasvatuksellisten tavoitteiden mukaisesti. 
1 €. Tilauslomakkeeseen

kosteusm 

HUUGO-kosteusmittari

HUUGO-kosteusmittarilla voi tarkistaa, kuinka kauan alkoholin palaminen kestää. Sitä voi työpaikoilla käyttää myös keskustelua herättämään. Pahvikiekko, halkaisija 12cm, naisten ja miesten puoli.
0,40 €.
Tilauslomakkeeseen

 audittestikansi

UUSITTU 2/2016

AUDIT-testi -vihko  

10 kysymystä alkoholinkäytöstä. 10 kysymystä -testi on käyttökelpoinen väline sekä yksittäiselle kuluttajalle että ammattilaiselle. 8 sivua. Koko 21 cm x 10 cm.
0,20 €/kpl.
Tilauslomakkeeseen

hoitoon 

HUUGO-vihkonen: Henkilökohtainen ongelma?

Miten ottaa päihteet puheeksi työpaikalla? Viisi vinkkiä. Luottokortin kokoinen vihkonen esimiestyön ja työsuojelun tueksi.
0,40 €.
Tilauslomakkeeseen 

problem 

HUUGO-häfte: Ett personligt problem?

HUUGO-häfte till stöd för cheferna och arbetarskyddet. Innehåller fem sätt att ta upp frågan om rusmedel.
0,40 €.
Till beställningsblankett 

huugo 

HUUGO-juliste

Koko A4. Julisteen teksti: "Ihan kaikkea ei tarvitse juoda, mikä viikon aikana tulee vastaan".
0,20 €.
Tilauslomakkeeseen 

ohjaajanavaimia

Alkoholinkäyttö on Taitolaji: Ohjaajan avaimia 

Välineistöä ammattilaisille, jotka ohjaavat asiakkaita alkoholin käyttöön liittyvien elämäntapojen muuttamisessa. Koko B5, 60 sivua.

Terveyden edistämisen keskuksen arviointiverkoston arviointilauseke tuotteesta: Erinomainen opas ohjaajan työn tueksi. Menetelmät soveltuvat myös laajempaan käyttöön.
5 €. Tilauslomakkeeseen 

ma2012 

Alkoholinkäyttö on Taitolaji: Muutoksen avaimia

Ratkaisuja tuottavaa välineistöä alkoholinkäytön hallintaan.
Koko A5, 18 sivua.
0,80 €/kpl. Isot tilaukset: 300 kpl tai enemmän, hintaan 0,50 €/kpl. Tilauslomakkeeseen

promillet 

Alkoholin käyttö on Taitolaji: Alkoholin kalorit ja palamisajat

Tietoa alkoholin palamisajoista ja kaloreista.
EHYT ry 2012. Luottokorttikokoinen vihkonen, 4 s.
0,2 €/kpl. Tilauslomakkeeseen

annosp

Alkoholinkäyttö on Taitolaji: Annospäiväkirja

Alkoholinkäytön annospäiväkirja. Sopii kaikille, jotka haluavat tarkkailla käyttämiään määriä. Tietoa myös alkoholiannosten laskemisesta. Luottokorttikokoinen vihkonen, 4 s.
0.2 €. Tilauslomakkeeseen

leiska

Leiskaa steissillä, romanssi mökillä

Pääkaupunkiseudun ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten juomisen sosiaaliset motiivit ja juomisen koetut haitat. Antti Maunun tekemässä tutkimuksessa vertaillaan pääkaupunkiseudun ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten kertomuksia miellyttävistä ja epämiellyttävistä juomiskokemuksista. 3 €. Tilauslomakkeeseen

amis

Terve amis!

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: 50 toimenpide-ehdotusta terveyserojen kaventamiseksi -selvitys. 70 sivua. 3,50 €. Tilauslomakkeeseen

 savua ILMASSA

Savua ilmassa

Tupakoinnin paikka ammattiin opiskelevien elämässä. Selvitys pureutuu ammattiin opiskelevien tupakoinnille antamiin kulttuurisiin merkityksiin. Tuoreiden kartoitusten mukaan Suomessa on ammattioppilaitoksia, joissa jopa puolet opiskelijoista tupakoi. Mikäli opiskelijoiden tupakointi jatkuu myös työelämässä, tulee se edelleen kärjistämään sosioekonomisten ryhmien välisiä terveyseroja. 52 sivua, 2011. Lataa PDF.

bileet

Neliveto vai etukeno? - BILEET Tapahtumajärjestäjän opas

Opiskelijatapahtumien järjestäjille suunniteltu opas. Mukana muistilista, jonka avulla voi tarkistaa, että kaikki tarvittava on otettu huomioon juhlia järjestettäessä. 12-sivuinen, a5-kokoinen vihkonen. Lataa PDF.


 

Alkoholijatapaturmat 

Tositietoa-sarja

TOSITIETOA-sarja on faktaa päihteistä nuorille. Saatavana Sekakäyttö, Alkoholi (tuote loppu) ja tapaturmat, Rökning ja Snus. Soveltuu tietoiskuksi ja oppimateriaaliksi. 6-sivuinen lehtinen. 0,50 €/kappale.

Tilauslomakkeeseen

top1

top2

TOP - Tupakatta oot paras kattaa kolme cd-aineistoa, jotka sisältävät taustamateriaalia sekä valmiita opetusaineistoja ja tehtäviä.

TOP 1 // Tupakoinnin lopettaminen soveltuu käytettäväksi muun muassa oppilashuoltotyössä ja terveystiedon tunneilla eri opetusasteilla. 10 €. Tilauslomakkeeseen  

TOP 2 // Savuton työelämä soveltuu käytettäväksi muun muassa TET-jakson täydennyksenä ja yhteiskuntaopin tunneilla. 10 €. Tilauslomakkeeseen

TOP 3 // Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy suunnattu erityisesti alakoulun henkilökunnalle työvälineeksi tupakoinnin aloittamisen ehkäisyyn. 10 €. Tilauslomakkeeseen

tupravinto

Tupakoitsijan ravintoympyrä - Resepti lyhyeen elämään! UUSITTU!

Juliste tupakan sisältämistä myrkyistä ja käytön haitoista. Koko A2 (420 x 594 mm). 0,50 €. 

Tilauslomakkeeseen

tupakkasv

Rökarens kostcirkel - Recept på ett kort liv!

Poster med gifterna i cigaretter och rökningens skadeverkningar. Storlek A2. 0,50 €.

Till beställningsblanketten

pelitaito 

Lagaatko? Pidä tauko

Pelaaminen on viihdyttävä ja hyödyllinen harrastus. Välillä on kuitenkin hyvä myös pohtia omaa pelaamista. Pelitaito-projektin esite sisältää yhdeksän kysymystä, joiden avulla voi pohtia omaa tietokone- tai konsolipelaamista. Sopii myös ammattilaisten käyttöön keskustelun herättäjäksi. Koko 125 x 170 mm, kaksipuolinen.

0,18 €/kpl. Tilauslomakkeeseen

ehyt

Ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset palveluksessasi, EHYT ry, -esite 

EHYT ry:n toiminnan esittely. 12 s. Maksuton (toimituskulut veloitetaan).

Tilauslomakkeeseen

huugojataitolaji

Taitolaji ja HUUGO-esite

Taitoa hallintaan. Muutoksen työvälineitä aikuisille.

Maksuton (toimituskulut veloitetaan).

Tilauslomakkeeseen

huugokoul

Tilattavat HUUGO-koulutukset -esite

TYÖELÄMÄ JA ALKOHOLINKÄYTTÖ. HUUGO tarjoaa monimuotoista työelämän päihdekysymysten käsittelyyn opastavaa koulutusta työyhteisöille ja niiden avainhenkilöille. Esitteessä lisätietoja eri vaihtoehdoista.

Maksuton (toimituskulut veloitetaan).

Tilauslomakkeeseen

 huugo 2014

Huugo-esite

Tietoa, koulutusta ja työkaluja työpaikan päihdeongelmien kohtaamiseen.

Maksuton (toimituskulut veloitetaan).

Tilauslomakkeeseen

elokolot

Elokolot ja kohtaamispaikkaverkosto -esite

Päihteettömiä kansalaisten kohtaamispaikkoja.

Maksuton (toimituskulut veloitetaan).

Tilauslomakkeeseenpowered by eMedia